SURADNICI

PROF. DR. SC. DUBRAVKO PETRAČ specijalist internist - kardiolog - aritmolog

Rođen je u Zagrebu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju i Medicinski fakultet (1971).

Od 1972. godine radi u Zavodu kardiovaskularne bolesti na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice u Zagrebu. 1978. položio je specijalistički ispit iz Interne medicine. 1989. godine imenovan je za pročelnika Odsjeka za aritmije i Laboratorija za elektrofiziologiju srca. Iste godine dobio je naslov primariusa.

Od listopada 1991. do listopada 1994. bio je ravnatelj Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice". 2002. godine imenovan je za pročelnika Kardiologije I, a 2005. godine za predstojnika Zavoda za kardiovaskularne bolesti i predstojnika Klinike za unutrašnje bolesti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice". Od 1998. godine radi kao izabrani kardiolog-aritmolog u Kardiološkoj poliklinici "Bogdan" u Zagrebu.

Stručni rad prof. Petrača može se podijeliti na nekoliko područja: 1) urgentna kardiologija, 2) trajna elektrostimulacija srca, 3) elektrofiziološka ispitivanja srca, 4) nefarmakološko liječenje poremećaja srčanog ritma i 5) resinkronizacijska terapija u liječenju kongestivnog zatajivanja srca.

1) Principe urgentne kardiologije svladao je u počecima liječničkog djelovanja tijekom četverogodišnjeg rada u Koronarnoj jedinici Kliničke bolnice "Sestre Milosrdnice, a kasnije je sudjelovao pri uvođenju trombolitičke terapije u bolesnika s akutnim infraktom miokarda.

2) Trajnom elektrostimulacijom srca dr. Petrač se bavi od 1975. godine. Opseg spomenute aktivnosti najbolje se očituje u broju ugrađenih elektrostimulatora srca, kojih je do kraja 2008. godine bilo preko 5000.

3) 1978. godine bio je jedan od utemeljitelja Laboratorija za elektrofiziologiju srca u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice". Radi daljnjega usavršavanja, boravio je 1983. i 1985. godine u Laboratoriju za elektrofiziologiju srca u bolnici "Louis Pradel", u Lyonu, kod profesora Tuboula, gdje je dobio naslov "l,Assitant étranger" lyonskog Sveučilišta Claude Bernard. 2002. godine bio je na usvršavnaju u Laboratoriju za elektrofiziologiju srca u Istituto Policlinico San Donato kod dr. Cappatoa.

4) U nefarmakološkom liječenju poremećaja srčanog ritma, rad prof. Petrača odnosi se na kateterske ablacije i ugradnju kardioverter-defibrilatora. U razdoblju od 1980-1986. izvršio je prve električne ablacije, a u razdoblju od 1993. do 1996. godine prve radiofrekventne ablacije AV spoja, AV nodalne tahikardije, akcesornih puteva i ventrikularne tahikardije u Hrvatskoj. Od 1989. godine bavi se ugradnjom kardioverter-defibrilatora.

5) 2000. godine uvodi u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice" resinkronizacijsku teapiju u liječenje zatajivanja srca.

Znanstveni rad prof. Petrača usko je povezan s njegovim stručnim radom, koji se na širem planu odnosi na Internu medicinu, a na užem na kardiologiju. U okviru toga 1981. godine završio je postdiplomski studij iz kardiologije, 1988. godine je magistirao, a 1993. godine obranio je doktorsku dizertaciju pod naslovom "Značenje atrioventrikularnog bloka drugog stupnja izazvanog u toku stimulacije atrija u bolesnika sa sinkopom i blokom grane".

1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, Iste je godine dobio naslov kardiologa. 2002. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 2006. izabrAn je za znanstvenog savjetnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Katedri za internu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Od 2003 do 2009. godine bio je je pročelnik Katedre za internu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. Petrač je glavni urednik časopisa "Ritam" i član uredništva slijedećih časopisa: "Acta clinica Croatica", "Clinical and Basic Cardiology", "Mediterranean Journal for Electrophysiology and Pacing", "Journal of Sport Medicine" i "Medicus". Jedan je od osnivača Alpe Adria kardiološkog društva i Europskog društva za aritmije. Prof. Petrač je "fellow" » Europskog kardiološkog društva i predsjedatelj Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva. Objavio je preko 160 znanstvenih i stručnih radova, četiri knjige o srčanim aritmijama ("Ventrikularna tahikardija", "Fibrilacija atrija", "Supraventrikulske tahikardije - dijagnostika i liječenje", "Iznenadna srčana smrt - Kako prepoznatit i liječiti ugrožene bolesnike") i udžbenik "Interna medicina".

PROF. DR. SC. BRANKO MARINOVIĆ specijalist pedijatar - kardiolog

Rođen 1945. g. u Slivnu, Imotski, Hrvatska. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Imotskom, a na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1969. g. s odličnom prosječnom ocjenom. Početkom 1972. g. izabran za asistenta - liječnika Medicinskog fakulteta u Zagrebu s radnim mjestom u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb (Rebro). Specijalistički ispit iz Pedijatrije položio 1976. g. Doktorsku disertaciju iz područja transpozicije velikih krvnih žila u novorođenčadi obranio 1990.g. U znanstveno -nastavno zvanje docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu izabran 1992.g, a u zvanje izvanrednog profesora 1999.g. U dva mandata je bio pročelnik Katedre za pedijatriju te u jednom mandatu zamjenik predstojnika Klinike. Iz pedijatrijske kardiologije usavršavao se u Lyonu, Zapadnom Berlinu, Münchenu, Zürichu, Parizu, Londonu, Toledu i Clevelandu ( Ohio, SAD ). Godine 1980. je osnovao Ehokardiografski laboratorij u Klinici za pedijatriju Rebro. Brojnim inovacijama je unaprijedio rad Kardiološkog laboratorija i prvi u nas uveo niz invazivnih i intervencijskih zahvata na dječjem srcu. Autor ili koautor je ukupno 166 radova, od čega dviju knjiga i poglavlja u 8 znanstvenih udžbenika. Od 1990. g. do sada je pročelnik Zavoda za dječju kardiologiju u Klinici za pedijatriju Rebro. Ravnopravno govori, čita i piše engleski, njemački i francuski jezik. Oženjen je, otac dvoje djece i djed trojice unuka. U slobodno vrijeme igra balote, piše i recitira poeziju.

PROF. DR. SC. JOSIP VINCELJ specijalist internist - kardiolog

Josip Vincelj rođen je 1952. godine u Krapini. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1976. Od 1976. do 1989. radio je u Bolnici za reum. bolesti i rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama, odjelni liječnik do 1984. a od 1984. g. voditelj odjelne jedinice. Specijalizacija iz interne medicine od 1980. - 1984. g. u KBC Rebro, specijalistički ispit položio je 1984. Poslijediplomski studij iz kardiovaskularnih bolesti upisao je akad. god. 1985 / 86. Godine 1989. obranio je magistarski rad. Od 1989. radi u KB Dubrava u Klinici za unutarnje bolesti. Od 1980. - 1986. bio je predavač na Poslijediplomskom tečaju iz medicinske rehabilitacije, procjene radne sposobnosti srčanih bolesnika. Od akademske god. 1995 / 96. predavač je na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu i nositelj 2 kolegija: Kardiologija i pulmologija i Interna medicina. Godine 1996. bio je na usavršavanju iz TEE / transezofagijskog ultrazvuka / u The Royal Liverpool University Hospital. Godine 1997. obranio je doktorsku disertaciju, 1998. postaje primarijus. Izabran je 2003.g. u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i u VZŠ Sveučilišta u Mostaru. Godine 2001. od strane Ministarstva zdravstva RH priznata mu je uža specijalizacija iz kardiologije. Godine 2006. izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole. Od 2008. godine izvanredni profesor je na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Iste godine izabran je u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Od 2009.g. v.d. je Pročelnika Katedre za internu medicinu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova tiskanih u domaćim i stranim časopisima i 90 kongresnih priopćenja. Autor je udžbenika "Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnih bolesti" za studente VZŠ, izdavač "Školska knjiga" 1998. g, Atlasa transezofagusne ehokardiografije, "Šk. knjiga" 2003., knjige "Sačuvajte srce", izdavač "Šk. knjiga" 2007. i poglavlja u četiri knjige. Mentor je za specijalizaciju iz interne medicine i za užu specijalizaciju iz kardiologije, mentor je za više od 60 diplomskih radova u Zdravstvenom veleučilištu. Mentor je prihvaćene doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 2008. g. član je ispitne komisije Ministarstva zdravstva RH za polaganje ispita iz uže specijalizacije iz kardiologije. Bio je aktivni sudionik na više kongresa i simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Argentina, Bosna i Hercegovina, Egipat, Grčka, Italija, Japan, Koreja, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Maroko, Slovačka, Slovenija, Švedska i Turska). Član je HLZ, Hrvatskoga kardiološkog društva, Upravnog odbora HKD, Radne skupine za ehokardiografiju HKD, European Association of Echocardiography. Godine 2003. postaje fellow Europskog kardiološkog društva ( FESC ). Dobitnik je 2. nagrade za poster na 4. Svjetskom Kongresu Ehokardiografije u Kairu 2000. Godine 1992. bio je u postrojbi HV 153. brigade. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata 1990 - 1992.


Dr. Greta Cindrić Bogdan, spec. internist kardiolog - ravnateljica - e-mail: dr.greta.cb@kardiobogdan.hr


Izrada: Binar d.o.o.