PRETRAGE

Standardni 12 - kanalni EKG - / elektrokardiogram /

- pretraga kojom se snimaju električni potencijali srca preko površine kože stavljanjem elektroda prema posebnom rasporedu direktno na kožu. To je osnovna pretraga kojom se dobiju podaci o srčanom ritmu, frekvenciji / broju srčanih udaraca /, pojavi preskoka, lupanja srca, nepravilnog rada, blokova, pauzi u srčanom radu te raznim drugim podacima u praćenju liječenja.

Ultrazvuk srca s kolor doplerom i tkivnim doplerom odraslih i djece

- " prozor " u srce, pretraga kojom se procjenjuje građa i funkcija srčanog mišića. Dijagnosticiraju se srčane greške, prirođene i stečene, tumori srca, srčana slabost i zatajivanje srca, oštećenja srčanog mišića nakon srčanog infarkta ili upale s gubitkom ili smanjenjem funkcije, ocjenjuje se snaga srca kao pumpe, funkcija umjetnih srčanih zalistaka, prati se transplantirano srce i srce nakon niza kardiokirurških operacija i interventnih zahvata. Mjere se srčane šupljine i debljina srčanog mišića, funkcija srčanih zalistaka, tlakovi u srčanim šupljinama i velikim krvnim žilama i drugo.

24 - satni holter EKG i / ili krvnog tlaka - svaki pojedinačno i zajedno u jednom rekorderu

- posebni elektronički snimač koji cijelo vrijeme prati određene funkcije / 24 - satni elektrokardiogram ili vrijednosti krvnog tlaka / i pohranjuje podatke koji se kasnije digitalnom obradom pretvaraju u EKG krivulje, tabele tlaka i dr. Omogućuje postavljanje dijagnoze svih poremećaja u stvaranju i provođenju srčanih impulsa. Otkriva tzv. " nijemu anginu pectoris " - ishemičnu koronarnu bolest / aterosklerotsku bolest srčanih arterija / bez tegoba, potencijalno smrtonosne aritmije, srčane blokove i pauze ili registrira vrijednosti krvnog tlaka u ponavljanim mjerenjima tijekom nošenja / svakih 30 minuta danju i 60 minuta tijekom noći /. Snimač se montira na tijelo pacijenta i on odlazi s njime izvan ordinacije i nosi ga tijekom svojih uobičajenih aktivnosti kroz 24 - sata.

Test opterećenja na pokretnoj traci / ergometrija /

- izvodi se po posebnom protokolu radi postavljanja dijagnoze angine pectoris i aterosklerotske bolesti srca, procjene srčane aritmije, kretanja krvnog tlaka u opterećenju i snage srca kao pumpe. Pacijent hoda po traci koja se svake 3. minute ubrzava i uspinje i time se normalno ubrzava rad srca / raste srčana frekvencija / i krvni tlak do postizanja ciljnih vrijednosti koje su ovisne o dobi i spolu ili prijevremenog prekida testa uslijed pojave ishemije, značajne aritmije ili naglog i izrazitog porast krvnog tlaka. Kao jedan od čestih razloga prekida testa je i intolerancija fizičkog napora zbog manjka fizičke kondicije, no svakako nakon zadovoljenja osnovnih kriterija po kojima se test ocjenjuje.

Ultrazvuk trbušnih organa / prema potrebi s kolor doplerom krvnih žila /

- slikovna dijagnostička pretraga kojom se gleda jetra, žučni mjehur i žučni vodovi, gušterača i slezena i prema potrebi limfni čvorovi trbušne šupljine, prisutnost slobodne tekućine u trbuhu i dr. Dijagnosticiraju se bolesti navedenih organa koje dovode do karakteristične promjene u njihovoj građi. Ovom pretragom se preko površine kože trbuha ne mogu gledati šuplji organi kao želudac i crijeva. Također se gleda trbušna aorta i njeni ogranci koji dovode krv u navedene organe. Pretraga je od izuzetnog značaja u postavljanju dijagnoze tromba, emboličkih incidenata, aneurizmi i disekcije trbušne aorte.

Ultrazvuk bubrega / sam ili uz power dopler duplex glavnih stabala bubrežnih arterija i arterijske cirkulacije u samim bubrezima /

- 2 D ultrazvučnim prikazom se gleda građa bubrega i dijagnosticiraju se bolesti koje dovode do morfoloških promjene kao što su upale, kamenci, tumori, poremećaji kanalnog sustava bubrega, prisutnost cista, zastojne uropatije i dr. Power doplerom se gledaju protoci kroz glavna stabla bubrežnih arterija u svom početnom dijelu / nakon odvajanja od aorte / naročito kod sumnje na suženja arterija, koja mogu biti jedan od uzroka arterijske hipertenzije. Procjena arterijske cirkulacije power doplerom u samim bubrezima procjenjuje stupanj angioskleroze kod dijabetičkih bolesnika, hipertoničara ili drugih bubrežnih bolesti.

Ultrazvuk i power dopler duplex karotidnih i vratnih arterija

- ultrazvučna pretraga kojom se gleda unutrašnjost vratnih arterija / njihov lumen / i procjenjuje stupanj i značenje eventualnih aterosklerotskih plakova - suženja ili začepljenja, odnosno detekcija plakova koji mogu biti uzrok učestalih emboličkih incidenata u samom mozgu, postavlja indikacija za operacijsko liječenje karotida i prati stanje nakon nje, utvrđuju anomalije u građi i dr.

Kontrola rada pace makera

- nakon ugradnje se prati uključivanje stimulacije u određenim zadanim indikacijama, adekvatna inhibicija rada kod prisutnog vlastitog urednog ritma, broj događaja koji su doveli do uključivanja pace makera, programira se njegov drugačiji rad ovisno o nalazu i potrebama pacijenta, procjenjuje stanje i vijek trajanja generatora radi zamijene i dr.

Vektrokardiogram

- danas sve rjeđe korištena metoda posebnog snimanja električnih potencijala srca preko kože koji formiraju specijalnu krivulju / vektrokardiogram / izuzetno koristan kod nejasnog i nespecifičnog standardnog 12 - kanalnog EKG nalaza sumnjivog na ožiljak nakon srčanog infarkta, u dijagnozi nejasnih srčanih blokava i dr.

Kasni potencijali

- specijalnom tehnikom snimanja usrednjenih električnih potencijala preko površine kože pacijenta se utvrđuje njihova prisutnost kao pokazatelj mogućeg nastanka smrtonosnih / malignih / aritmija, naročito nakon preboljelog srčanog infarkta

Suradni medicinsko - biokemijski laboratoriji za kompletne pretrage krvi i urina

- standardne biokemijske pretrage, brisevi s kulturama i antibiogramima, određivanje krvnih grupa, serologija na viruse i bakterije, hormoni, tumorski markeri i dr.

Praćenje terapije

- nadzor pacijenata pri uvođenju nove terapije / uzimanje prve doze lijeka za liječenje krvnog tlaka ili antiaritmika /, određivanje terapijske doze lijekova kod trajne terapije / peroralni antikoagulansi, antihipertenzivi / na temelju referentnih kontrolnih vrijednosti

"Second opinion"

- stručna subspecijalistička ekspertiza na temelju svih ranije učinjenih kardioloških pregleda i pretraga i davanje mišljenja u pisanom obliku

Prijeoperacijsko kardiološko mišljenje

- davanje kardiološkog mišljenja s procjenom rizika za planiranu kardiokiruršku operaciju ili operacije drugih organa bolesnika koji boluju od kardioloških bolesti / aritmija, nakon srčanog infarkta, ugradnje pace makera, ugradnje srčanih premosnica ili stentova /


Dr. Greta Cindrić Bogdan, spec. internist kardiolog - ravnateljica - e-mail: dr.greta.cb@kardiobogdan.hr


Izrada: Binar d.o.o.