DJELATNICI

DR. GRETA CINDRIĆ BOGDAN specijalist internist - kardiolog

Rođena je u Našicama 1958. godine gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, a Medicinski fakultet 1982. godine. Nakon položenog stručnog ispita radila je u Medicinskom centru u Našicama, a nakon toga u Općoj bolnici u Virovitici. 1990. je završila stručni postdiplomski studij iz kolegija " Ultrazvuk trbušnih organa u kliničkoj medicini ". 1991. je položila specijalistički ispit iz interne medicine, a 1992. godine je završila i postdiplomski studij iz kardiologije. Od 1992 - 1994. radi kao voditelj Internističke i konzilijarne službe u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, a od 1995. neprekidno u privatnoj kardiološkoj praksi zajedno sa suprugom, počevši od Kardiološke ordinacije " Dr. Ivo Bogdan ", Kardiološke i kardiokirurške poliklinike i Specijalne bolnice za kardiologiju " Dr. Ivo Bogdan " te od 2004. do danas u Kardiološkoj poliklinici " Bogdan " gdje obnavlja i funkciju ravnatelja. 2000. je završila postdiplomski studij iz kolegija " Dopler dijagnostika krvnih žila ", a 2004. je položila subspecijalistički ispit iz kardiologije. 2005. je završila trogodišnji Doktorski studij i u tijeku je izrade doktorske disertacije. Uže područje interesa iz kardiologije je aritmologija, bolesti i dijagnostika krvnih žila kolor doplerom i sportska kardiologija. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim kardiološkim kongresima sa zapaženim prikazima vlastitih kardioloških slučajeva u prezentiranim radovima zajedno sa suprugom, doc. dr. sc. Ivom Bogdanom. Govori engleski i njemački. Majka je četvero djece i suvlasnica najljepšeg patuljastog šnaucera na svijetu.


Kolumne više na www.ordinacija.hr

DOC. DR. SC. IVO BOGDAN primarius, specijalist internist - kardiolog

Rođen je u Šemovcima, Općina Virje, Đurđevac, 1940. godine, a Klasičnu gimnaziju je pohađao u Zagrebu do 1959. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirao 27.2.1965. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine je položio 27.2.1972. godine nakon obavljenog specijalizantskog staža na Internoj klinici KBC Rebro. 1975. je završio Postdiplomski studij iz dijabetologije, a 1984. iz kardiovaskularnih bolesti. Naziv "primarius " je dobio 1982 g. Doktorsku disertaciju je obranio 5.10.1988. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom "DOPPLER EHOKARDIOGRAFSKO ISPITIVANJE MITRALNE INSUFICIJENCIJE I UMJETNIH MITRALNIH ZALISTAKA" /mentror doc. dr. sc. Ivo Čikeš/.

U znanstveno istraživačko zvanje - znanstveni suradnik - izabran je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine. Upisan je u Registar znanstvenih istraživača Republike Hrvatske pod brojem 159756 / 88. Učestvovao je u više istraživačkih programa. Naziv subspecijalist - kardiolog dobio je 1996. godine.

U znanstveno nastavno zvanje - docenta - u dopunskom radnom odnosu na Katedri za internu medicinu Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, za znanstveno područje medicina, za predmet interna medicina, tada s radnim mjestom u Klinici za unutrašnje bolesti s poliklinikom Rebro nastavne baze KBC Rebro u Zagrebu, izabran je 1991. godine. Habilitirao je nastupnim predavanjem " PERIKARDITIS "na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu 8. 02. 1991. godine.

Sudjelovao je u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, najprije od 1978 - 1982. godine u kolegiju " Interna propedeutika ", a potom u kolegiju Interna medicina. Kao predavač i ispitivač je sudjelovao je u 6 postdiplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu - Hitna i intenzivna medicina, Kardiovaskularne bolesti, Pulmologija, Reumatologija, Neurologija, Kirurgija / te u kontinuiranoj nastavi na istom fakultetu u postdiplomskim tečajevima iz ultrazvuka srca s kolor doplerovom ehokardiografijom, kao predavač i voditelj vježbi. Bio je mentor obranjenog magistarskog rada na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1986 - 2001. je bio predavač i ispitivač iz kolegija " Interna medicina " u dodiplomskoj nastavi na Fakultetu za fizičku kulturu, danas Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je 61 stručni i znanstveni rad, referirani u Index Med, Excerpta Med, CC, sa stručnim kongresnim priopćenjima ( in extenso) ili posterima, jedan elaborat te oko dvadesetak nastavnih tekstova od kojih većina u udžbenicima zagrebačkog Sveučilišta. Učestvovao je na mnogim međunarodnim i domaćim kongresima s međunarodnim sudjelovanjem kao autor ili koautor.

Osnovao je u Zavodu za kardiologiju Interne klinike Rebro 1979. godine Laboratorij za ehokardiografiju / drugi Laboratorij na Rebru te vrste u Hrvatskoj / čiji je bio voditelj do 1995. godine. Bio je Pročelnik Zavoda za kardiologiju Interne klinike Rebro od 1992 - 1995. godine odakle odlazi u privatnu praksu.

Dr. Ivan Bogdan je nadalje osnivač i vlasnik prve privatne Kardiološko - internističke ordinacije u Zagrebu i u Hrvatskoj, koja je počela radom 01. 01. 1995. Dana 15. 06. 1999. godine je suosnivač i suvlasnik, zajedno sa suprugom internisticom - kardiologom, dr. Gretom Cindrić Bogdan, Kardiološke i kardiokiruške poliklinike, koja je 13. 03. 2002. godine dobila suglasnost Ministarstva zdravstva RH i postala Specijalna bolnica za kardiologiju i kardiokirurgiju, kao prva takva u Zagrebu. Dr. Ivan Bogdan je sada angažiran u obiteljskoj Kardiološkoj poliklinici " Bogdan ", čiji je ravnatelj njegova supruga dr. Greta Cindrić Bogdan.

Dr. Ivan Bogdan član je Hrvatskog kardiološkoga društva, Evropskoga kardiološkog društva te Deutsche Gesellschaft für Herz und Kreislaufforschung od l986, Hrvatskog liječničkoga zbora i njegovih Sekcija za aterosklerozu i hipertenziju. U dva mandata je bio tajnik Internističke sekcije Hrvatskoga liječničkog zbora u Zagrebu te predsjednik Podružnice hrvatskoga liječničkog zbora u Novoj Gradiški. Bio je potpredsjednik Povjerenstva za privatnu praksu Hrvatske liječničke komore. Član je također Hrvatskog liječničkog katoličkog društva. Nagrađen je za rad i pisanu riječ diplomom i plaketom Liječničkog vjesnika te za konzilijarnu suradnju i diplomom od Neurološke klinike KBC Rebro. Oženjen je i ima dvoje odrasle djece - Danijelu i Hrvoja diplomirane ekonomiste i dvoje malodobne djece / teenagere / Ivu Petru i Mislava.

Iz mišljenja Stručne komisije Medicinskog fakulteta u Zagrebu za izbor u zvanje nastavnika: "Dr.Bogdan potaknuo je i usavršio razvoj najnovijih dijagnostičkih kardioloških metoda i organizirao njihovu primjenu".

Elizabet Horvat, prvostupnica sestrinstva. Završila srednju medicinsku školu 2015. godine u Bedekovčini te preddiplomski studij sestrinstva 2018. godine u Osijeku. Trenutno studira na Medicinskom fakultetu Zagreb, diplomski studij sestrinstva. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovala je u Erasmus + projektu Leonardo da Vinci te bila na stručnoj praksi u Leipzigu i stekla inozemni certifikat. Valja istaknuti aktivno sudjelovanje na brojnim konferencijama, projektima, stručnim tečajevima i kongresima. Na 10. međunarodnoj konferenciji “Dani krizog upravljanja“ u Tuheljskim Toplicama, aktivno je izlagala istraživački rad pod naslovom „Specifičnosti odnosa s medijima u kriznim situacijama“. Od ostalih radova napisala je „Utjecaj medija i medijskih sadržaja na studente sestrinstva“ koji je izlagala na 17. Konferenciji medicinskih sestara i tehničara u Opatiji. Rad „Poremećaji srčanog ritma: Ekstrasistolije“ aktivno je izlagala na 7. Kongresu hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara 2018. godine u Zagrebu. Član je nekoliko udruga medicinskih sestara i tehničara te aktivan volonter u Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica. Sudjeluje na brojnim nacionalnim, međužupanijskim i gradskim natjecanjima kao sudac na praktičnim radilištima prve pomoći. U Kardiološkoj poliklinici Bogdan zaposlena je od srpnja 2018.godine.

Mirjana Koledić, medicinska sestra. Završila srednju medicinsku školu 2009. godine u Zagrebu - Mlinarska. Trenutno studira na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, preddiplomski studij sestrinstva. Tijekom svog obrazovanja sudjelovala je u na brojnim konferencijama, projektima, stručnim tečajevima i kongresima. Valja istaknuti i poster „Poremećaji srčanog ritma: Ekstrasistolije“ kojega je izlagala na 7. Kongresu hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara 2018. godine u Zagrebu. Pripravnički straž od godinu dana odradila je u Bolnici za plućne bolesti - Jordanovac. Nakon srednjoškolskog obrazovanja radila je u Domu za starije i nemoćne Sveta Katarina oko godinu dana. Od siječnja 2012. godine zaposlenik je Kardiološke poliklinike Bogdan.

Jelena Miličević, medicinska sestra. Završila srednju medicinsku školu 2018. godine u Zagrebu u Vinogradskoj. Od studenog 2018. godine zaposlenik je Kardiološke poliklinike Bogdan.


Dr. Greta Cindrić Bogdan, spec. internist kardiolog - ravnateljica - e-mail: dr.greta.cb@kardiobogdan.hr


Izrada: Binar d.o.o.